AKTUÁLNE REFERENCIE:

 

CARMEUSE SLOVAKIA s.r.o.závod Vápenka, závod Včeláre

- bežné opravy technologického zariadenia

- „SO“ rotačných pecí 1-4

- opravy prepravných ciest (elevátory,pásy,šneky)

- opravy elektrického statického filtra

- opravy tkaninových filtrov

- výroba pásových a šnekových dopravníkov

 

REFRAKO s.r.o.

- účasť na generálnej oprave hydraulického lisu č.3

- opravy, odprašovanie závodu Šamotáreň a závodu na výrobu magnezitových statív

- rekonštrukcia spalinovodu na temperovacej peci

 

INTOCAST a.s.

- výroba šnekových dopravníkov

- opravy centrigúgy

- účasť na výstavbe linky sušenie (oprava a montáž čeľusťového drviča, posuvného podávača, oprava sušičky, výroba násypky)

 

ILD SK s.r.o.

- výroba vzduchotechnických potrubí pre odprašovanie prevádzok ( Vápenka Žirany, Vápenka Tisovec)

- výroba nerezových výsypiek filtrov odprašovania

 

SKANSKA s.r.o.

- výroba a montáž zásobníkov odprašovania

- výroba a montáž príveskov a plošín obaľovačky živičných zmesí

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


Kde nás nájdete...